Informatietafel Hersenletsel

Het team

Regisseur van deze tafel: Jessica Slijpen

Deelnemers aan deze tafel zijn: 

  • Hersenstichting | Els van der Rhee
  • Hersenletsel.nl | Michiel Lindhout
  • Breinlijn | Mark van Duin
  • Casemanagers Hersenletsel | Ilse Claessen  
  • WatVindIk | Dewi van der Vaart

Vragenlijst voor professionals: Informatie over stappen re-integratie na hersenletsel (nah)

Er is veel informatie beschikbaar over het wettelijke proces dat bepaalt of iemand bij ziekte weer aan het werk kan (het re-integratieproces). Toch blijken mensen met hersenletsel (NAH) - en hun naasten - niet altijd de informatie te hebben die zij nodig hebben. Het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel wil hier verbetering in aanbrengen.

Werk jij met mensen met hersenletsel in hun re-integratietraject naar werk (Wet verbetering poortwachter)? We willen graag jouw mening weten over de informatievoorziening over dit onderwerp.

In deze vragenlijst kun je jouw ervaringen met ons delen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

De vragenlijst is anoniem. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Op-Weg-Wijzer hersenletsel. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op opwegwijzer.nl.

Ga hier naar de vragenlijst

Vragenlijst voor particulieren: Informatie over stappen re-integratie na hersenletsel (nah)

Het re-integratieproces is een wettelijke proces dat bepaalt of je bij ziekte weer aan het werk kan. De informatie over het re-integratieproces blijkt niet altijd aan te sluiten bij de vragen die mensen hebben. Het project Op-Weg-Wijzer wil hier specifiek voor mensen met hersenletsel en hun naasten graag iets aan doen. 

Heb jij de afgelopen drie jaar hersenletsel opgelopen én werkte je in loondienst toen dit gebeurde? We willen graag weten of je de juiste informatie krijgt/vindt over de re-integratie.

In deze vragenlijst kun je jouw ervaringen met ons delen. Invullen duurt ongeveer 10 minuten.

Ook naasten kunnen de vragenlijst invullen. En doorsturen mag natuurlijk ook.

De vragenlijst is anoniem. Jouw antwoorden worden alleen gebruikt voor het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel. In dit project werken de Hersenstichting, Patiëntenvereniging hersenletsel.nl, Breinlijn, Casemanagement Hersenletsel en Watvindik themagericht samen aan de verbetering van de informatievoorziening. Wil je meer weten over dit project? Kijk dan op opwegwijzer.nl.

Vul hier de vragenlijst in!

 

Uitwerking fase Begrip voor thema "Inzicht in stappen re-integratie"

Voordat een verbeterslag gemaakt kan worden met een thema, is het van belang om goed te snappen waarom de huidige informatievoorziening niet voldoet. Vinden mensen de informatie niet (tijdig), wordt de informatie niet op de juiste manier aangeboden, of hebben mensen behoefte aan andere informatie. Om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, heeft de informatietafel een aantal onderzoeksactiviteiten bepaald. Deze worden in mei 2021 uitgevoerd. De belangrijkste is een vragenlijst onder de doelgroep: mensen met hersenletsel (en hun naasten) die nu in een re-integratietraject zitten of dit onlangs afgerond hebben. Er komt ook een vragenlijst voor professionals die met deze doelgroep werken. Daarnaast worden experts geïnterviewd en wordt desk research en data-analyse uitgevoerd.

Image
Emoties rondom zoeken

Kick Off bijeenkomst 17 maart 2021

De informatietafel hersenletsel is voortvarend van start gegaan met de selectie van een eerste thema waarop duidelijk behoefte is aan verbetering van de informatievoorziening. Het gekozen thema is: "Inzicht in stappen re-integratie". Om tot dit thema te komen is een zorgvuldig proces doorgelopen.

De regisseur van de informatietafel heeft tevoren allerlei mogelijke thema's geïnventariseerd.

  • Twee vragenlijsten onder de doelgroep - mensen met hersenletsel en hun naasten - vormden daarvoor de basis.
  • Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met de partners aan de informatietafel, wetenschappers en is er literatuuronderzoek gedaan. Op basis van 10 criteria wordt bepaald of een thema geschikt is om op te pakken in het project Op-Weg-Wijzer Hersenletsel.

Tijdens de kick-off heeft de informatietafel eerst een pre-selectie van thema's gemaakt en deze vervolgens aangehouden tegen de criteria. Daaruit volgde "Inzicht in stappen re-integratie" als eerste thema om op te pakken. Het thema "Informatie over diagnostiek" is als voorlopig tweede thema benoemd.