Informatietafel LVB

Het team

Regisseur van deze tafel: Astrid Roesink

 • Taal voor Allemaal | Tessie Wittelings / Enid Reichrath
 • LFB | Ellis Jongerius / Ineke Wolters / Idman Nur
 • Kiem Trainingen | Diana Vaartjes
 • 's Heerenloo | Marloes de Ruiter
 • Leer Zelf Online | Maartje Boke
 • Mee | Sander Olsthoorn
 • Adviseur: Tilly van Uffelen

Juli-augustus 2021:

Mensen met een LVB die bij een woning cooperatie gaan wonen (ongeacht waar zij vandaan komen)

Ter voorbereiding op de volgende stap zijn de volgende actiepunten afgesproken:

 • De tafeldeelnemers onderzoeken bij de eigen organisaties wat men al aan wonen en informatie daarover doet/organiseert/aanbiedt.
 • We vragen bij de VGN wat zorgaanbieders aan activiteiten hierin ondernemen. Met wie moeten we daar in contact komen.
 • Diana Vaartjes onderzoekt met wie we vanuit de brancheorganisatie van woning cooperaties moeten praten. Wij zijn vooral benieuwd naar eventuele onderzoeksresultaten, wat er in samenwerking met de leden zoal gedaan wordt.
 • Ook willen we weten hoe Gemeenten/WMO naar deze doelgroep kijken en hoe zij daarmee communiceren. 

Op basis van al deze input komen wij met een advies, plan van aanpak terug naar de tafelleden.

5 juli 2021

Het project Op-Weg-Wijzer werkt aan verbetering van informatie voor mensen met een lichte verstandelijke beperking.

De route die gevolgd is in het LVB-veld is een andere dan de overige velden in het project voor de domeinen hersenletsel. autisme en EMB. Na een eerste verkenning hebben we ingezet op het ophalen van ervaringen uit de doelgroep. Het daarvoor ingerichte vertelpunt heeft helaas onvoldoende verhalen opgeleverd. Professionals hebben waarschijnlijk onvoldoende urgentie gevoeld om verhalen te vertellen, de doelgroep zelf is onvoldoende bereikt en de inrichting bleek niet helder. 

Om een stap te zetten in het proces hebben we een nieuwe ronde gesprekken gevoerd met

 • de LFB (ervaringsdeskundigen)
 • MEE (welzijnsorganisatie)
 • Zorgorganisatie 's-Heerenloo
 • Leer Zelf Online (Steffie)
 • Taal voor Allemaal
 • Prokkel
 • Kenniscentrum LVB
 • en Diana Vaartjes, projectleider rond wonen en leefomgeving en LVB.

Er is bij de partijen een duidelijk beeld van wat nodig is om informatie voor de doelgroep te verbeteren. Dat wordt deels onderbouwd door diverse onderzoeken (zie verkenning).

 • Biedt altijd de mogelijkheid tot persoonlijk contact.
 • Uitvoeringsinstanties (UWV, belastingdienst, etc.) en (lokale) overheden en organisaties in het sociale domein kunnen de communicatie nog aanzienlijk verbeteren.
 • Eenvoudige taal in combinatie met de mogelijkheid tot persoonlijk contact is een belangrijke sleutel.
 • Informatie verbeteren óver en voor de doelgroep door ervaringsdeskundigen is een andere belangrijke sleutel.
 • Het is ook belangrijk de doelgroep zelf mondiger te maken.

Hoe nu verder?

We houden een gezamenlijk overleg op dinsdag 20 juli om te onderzoeken of een keuze kunnen maken tussen twee onderwerpen:

 1. Is het haalbaar om samen tot een goed plan te komen rond het thema 18-/18+?
 2. Is het haalbaar om samen tot een plan te komen rond het thema wonen/huren?

Prokkelbijeenkomst 9 juni 2021

Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting. Een ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking én iemand zonder. Dat kan tussen twee mensen zijn, maar ook in een groep. Iedereen kan mee doen en het kan overal plaatsvinden. In ons geval gaan wij met een vijftal mensen in gesprek over het zoeken naar informatie (en wonen). Tilly van Uffelen is de voorzitter van deze tafel. Wil je meer weten? Kijk dan op de prokkelsite.

Vertellen over zoeken, vinden en geven van informatie

Informatie zoeken, vinden en geven kan ingewikkeld zijn. Vaak is het nog moeilijker als je autisme of niet-aangeboren hersenletsel hebt. Of als je minder snel of goed kan denken of lezen. Ook als je zorgt voor iemand met een meervoudige beperking kan zoeken naar informatie moeilijk zijn.

Vaak vind je verkeerde informatie. Of je begrijpt de informatie niet. Of je begrijpt elkaar niet. Dan kan aan van alles liggen.

De Op-Weg-Wijzer vraagt iedereen te vertellen over hoe dat gaat. Aan familie, vrienden, hulpverleners, begeleiders, medewerkers van gemeenten en andere organisaties. Als iedereen zijn verhaal vertelt, kunnen we ervoor zorgen dat het beter wordt.

Wij zijn hartstikke benieuwd naar jouw verhaal. Wil jij je verhaal aan ons vertellen? Klik dan hier

Ik vroeg mijn pleegzoon om hulp. Ik vroeg hem een verhaal te vertellen over zoeken en vinden van informatie. "Bedoel je porno kijken?" Nee, dat bedoelde ik niet. "Dat snap ik ook wel" en we lachten samen. 

Als pleegmoeder van een zoon met een lichte verstandelijke beperking en autisme wilde ik weten hoe hij nu eigenlijk zelf op zoek gaat informatie. Ik vind het belangrijk om te luisteren naar verhalen, en op basis daarvan  samen te kijken hoe dingen beter kunnen. Dus ik vroeg hem: "Wil je vertellen hoe je op zoek bent gegaan naar informatie pas geleden? Maakt niet uit wat je me vertelt. Lees hier verder wat ínkomstenvrijlating' betekent

Tilly van Uffelen, tekstschrijver en regisseur informatietafel LVB

Binnenkort kun je op deze pagina informatie vinden over de deelnemers aan deze informatietafel, over het thema waar zij aan werken en welke stappen daarin gezet worden. Het duurt niet lang meer! Wil je nu toch al meer weten? Neem dan even contact met ons op via deze link!